.
Bà bầu đi xe ô tô đường dài có nguy hiểm không?

Bà bầu đi xe ô tô đường dài có nguy hiểm không?

BS Nguyễn Tấn Thủ, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sức khoẻ Nam giới cho biết, “về cơ bản, di chuyển đi xa bằng các phương tiện giao thông nói chung đều an toàn cho thai...