.
Kính thực tế ảo VR Box, phụ kiện đẳng cấp cho smartphone, bạn đã sở hữu chưa?

Kính thực tế ảo VR Box, phụ kiện đẳng cấp cho smartphone, bạn đã sở hữu chưa?

Trải nghiệm thế giới 3D ngay tại nhà, trên chính chiếc smartphone của bạn với kính thực tế ảo VR Box 3D. Công nghệ kính 3D đã có mặt từ khá sớm, nhưng đ...