.
Học ngoại ngữ sớm trẻ sẻ thông minh hơn

Học ngoại ngữ sớm trẻ sẻ thông minh hơn

Trẻ em được học ngoại ngữ từ nhỏ có xu hướng trở nên thông minh hơn những người bắt đầu học ngoại ngữ khi đã lớn. Kết luận này được dựa trên những cơ sở gì ?Theo các nhà nghiên cứu v...