.
Vui buồn trên những chuyến xe buýt

Vui buồn trên những chuyến xe buýt

Tôi chỉ nêu lên đây vài trường hợp điển hình về cung cách ứng xử thiếu văn minh lịch sự của tài xế, tiếp viên và cả hành khách trên v...