.
Những phụ nữ nhảy xe đò

Những phụ nữ nhảy xe đò

Họ buôn bán trên những chuyến xe từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về nhà, những người phụ nữ như họ được hành khách trên những chuyến xe gọi là nh...